Demokrat Gazetesi
  Demokrat GazetesiDemokrat Gazetesi  

 
İŞTE O REDDİLEN TEKZİP KARARI 14.09.2018

İŞTE O REDDİLEN TEKZİP KARARI

“Balıkesir Orman Bölge Babanın Çiftliği mi?”

 

 

T.C. BALIKESİR 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ                              D. İş. No: 2018/2506 D.İş

 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü vekili Av. Fatma Taygun’un hakimliğimize vermiş olduğu 17/07/2018 tarihli dilekçi ile 28/06/2018 tarihli Balıkesir Demokrat Gazetesinin ilk sayfasında “Balıkesir Orman Bölge Babanın Çiftliği mi?” başlıklı gerçek dışı yazının müvekkili hakkında açıkça itibar zedeleyici bir tabir olduğu mesnetsiz bir iddiadan ibaret olduğu, müvekkil idarenin yapmış ve yapmakta olduğu iş ve eylemler hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olması nedeniyle Basın Kanununun 14. Maddesi gereğince tekzip yazısı yayınlanmasını istemiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hakimliğimizce evrak üzerinde yapılan incelemede, Balıkesir Demokrat Gazetesi’nin 28/06/2018 tarihli sayısında “Balıkesir Orman Bölge Babanın Çiftliği mi?” şeklinde haberin yayınlandığı görülmüştür.

Hakimliğimizce dosyada bulunan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Yargıtay, yerleşmiş kararlarında, basının haber verme hakkını dört unsurla sınırlamıştır. Bu unsurlar eleştiri hakkı yönünden de geçerlidir. Buna göre;

1-Haber gerçek olmalı,

2-Haber güncel olmalı,

3-Haberin verilmesinde kamu yararı bulunmalı,

4-Haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşüncel bir bağ bulunmalıdır.

Haber tüm bu unsurları taşısa bile haberin verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunması gereklidir. Yani, öze ilişkin koşullar bulunsa da biçimsel koşullara da uymak zorunludur. Bu nedenle eleştiri yapılırken gereksiz niteleme ve değerlendirmelere gidilmemelidir. İçerikle uygun olmayan, tahrik edici, okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil kullanılmamalıdır. Seçilen sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü ve incitici nitelikte olmamalıdır. Olursa, konu ile ifade arasındaki denge bozulur, haber veya eleştiri hukuka aykırı duruma gelir.

Haber verme hakkı, bu sınırlar içinde kaldığı sürece (Yargıtay 4. C.D’nin 05.12.2006 T. Ve 2005/10289 E.-2006/17285 K. Sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.2.2007 T. Ve 2007/7-28 E.-2007/34 K. Sayılı, Yargıtay 4. C.D.’nin 5.3.2008 T. Ve 2006/10095 E.-2008/2274 K. Sayılı ilâmı.) hukuka uygun kabul edilecek ve korunacaktır. Bu unsurlardan birini taşımayan haber veya eleştiri ise, hukuka uygun olmayacak ve bu kez saldırıya uğrayan kişinin kişisel hak korunacaktır.

Ancak, basının kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla görev ifa ettiği bir gerçektir. Yargıtay 4. H.D.’nin 18.02.1980 T. 666 E-2007 K. Sayılı ilâmında belirtildiği gibi,

Basının başlıca görevi, topluma ulaştırılmasında kamu yararı bulunan haberlerin zamanında, ayrıntılarıyla ve doğru olarak aktarmaktır. Böylece basın, kamuoyunun serbestçe oluşumuna katkıda bulunur. Kamu gücünü elinde bulunduranlar üzerinde toplumun denetimine aracı olur. Yani denetim, eleştirici, uyarma ve gerçekleri açıklama, basının görevidir. Ancak basın, bu görevlerini yerine getirirken bazen hakarete başvurmakta, bazen de gereksiz olarak onur kırıcı deyimler kullanmaktadır. İşte bu durumlarda, savunmasız kalan kişilere, kendilerini savunma amacı vermek düşüncesiyle, tekzip hakkı kabul edilmiştir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerini zedeleyen veya kişilere karşı gerçek dışı bilgiler içeren yayınlar, ceza kanunlarında da suç sayılmıştır. Tekzip hakkının doğabilmesi için iki temel koşuldan birisinin gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar:

1-Kişilerin şeref ve haysiyetinin ihlâl edilmiş olması,

2- Kişilerle ilgili gerçeğe aykırı olan bir yayım yapılmasıdır.

Kişilik haklarına saldırı ne zaman gerçekleşmiş sayılacaktır. Anayasanın 128 ve Basın Yasasının 3. Maddesi’nde belirtilen basın özgürlüğü, toplumun meydana gelen olaylardan haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla güvence altına alınmıştır. Bundan ötürü basının olayları izleme, araştırma, değerlendirme, kamuoyuna aktarma ve en önemlisi eleştirme hakkı vardır. Eleştirme herhangi bir kişiyi, eseri, olayı veya konuyu derinlemesine incelemek, belli kriterlere göre ölçmek, doğru ve yanlış yargılarını sergilemektedir. Yargıtay kararlarına göre, yüksek seviyede bir kamu görevlisi hakkında izin verilebilir eleştiri sınırları, sıradan vatandaşlara kıyasla daha geniştir. Başka bir ifade ile eleştiri bir zihin faaliyeti olup, doğası gereği sert bir üslup içerir.

Basın kamuoyunun bilgilendirmesi görevini kullanırken ve eleştiri yaparken bazen haberin niteliği gereği çarpıcı ifadeler kullanması gerekmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.02.2007 tarih 2007/7-28 Esas, 2007/34 karar sayılı kararında da belirtildiği üzere basın özgürlüğü belli ölçülerde abartmayı, hatta kışkırtmaya başvurmayı da içerir. Verilen haberde kullanılan deyimler “Polemik niteliğinde” olsa da nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde bu ifadeler asılsız ve kişisel saldırı olarak görülemez.

Tüm bu açıklamalar sonucunda yapılan değerlendirmede, tekzibe konu edilen Balıkesir Demokrat Gazetesi’nin 28.06.2018 tarihinde “Balıkesir Orman Bölge Babanın Çiftliği mi?” başlığı ile giriş yapılarak haberde yer aldığı şekilde kamuoyunun dikkatini çekerek abartılı ifade kullanmasının da basın özgürlüğü kapsamında olduğu basının görevinin halkın haber alma ve özgürlüğünü sağlamak olup, talebe konu haber incelendiğinde yapılan haberin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı kullanılan ifadelerin şeref ve haysiyeti ihlal edici nitelikte olmadığı, günlük hayatta kullanılan deyimlerin kullanıldığı Balıkesir Orman Genel Müdürlüğünce yapılan görev yeri değişikliği işleminin eleştirildiği, ilgili haberlerin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında tekzibi gerektirmeyeceği kanaatine varılmakla, tekzip talebinin  usul ve yasaya uygun olmadığından reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

28/06/2018 tarihli Balıkesir Demokrat Gazetesinin ilk sayfasında yayınlanan “Balıkesir Orman Bölge Babanın Çiftliği mi?” başlıklı habere yönelik tekzip talebinin Basın Kanununun 14. Maddesi gereğince REDDİNE…

 


 Önceki Haber   Sonraki Haber
© 2015 DEMOKRAT GAZETESİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.