Demokrat Gazetesi
  Demokrat GazetesiDemokrat Gazetesi  

 
ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR 11.07.2018

Eğitim, tarım, iş dünyasının sorunları, çalışma hayatı, kültürel sorunlar ve göç sorunu ilk sırada yer aldı

 Gerçekleşen ve devam eden yatırımlara rağmen; gelişen, büyüyen ve çeşitlenen yaşam koşulları doğrultusunda; şehirlerin, ülkelerin sağlıklı sürdürülebilirlikleri adına yeni yatırımlara ve planlamalara ihtiyaçları ortaya çıkmakta. Şüphesiz eksik yönleri ile şehirlerimizin sorunları olarak ortaya çıkan bu gelişmeler çok farklı kollarda mevcudiyetlerini korumakta. 

 

İşte bu bağlamda; BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği gerçekleştirdiği çalışma sonucunda Balıkesir ile ilgili öncelikli ve acil çözüm bekleyen sorunların tespitini yaptı. Sorunlar şöyle:

 

“Balıkesir sorunları raporlarında geçtiğimiz uzun yıllarda ulaştırma ve altyapı sorunları ilk sıralarda yer almıştır. Başta hava taşımacılığı olmak üzere ana arterler dışındaki bağlantı yollarındaki sorunlar devam etse de; Balıkesir’in sağlıklı büyümesi, ekonomik ve sosyal gelecek projeksiyonları açısından bugün öncelikli ve acil çözüm bekleyen konular farklı bir perspektifte gözükmektedir.

 

2018 Yılı Mayıs- Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz çalışma doğrultusunda Balıkesir için acil gündeme alınması gereken konuları Balıkesir kamuoyunun dikkatine özetle sunuyoruz.

 

Eğitim ve Tarım alanındaki sorunları önceliklendirmenin başına koyuyoruz. Balıkesir’in iş dünyası ve çalışma hayatı ile ilgili sorunlar, Kültürel ihtiyaçlar, Göçmen sorunu olarak tespit edilen sorunlar Balıkesir’in sürdürülebilirliği açısından ilk sıraya alınmıştır.

 

EĞİTİM:

Gelecek, inovasyon, büyüme, katma değer, toplumsal refah, kültür gibi kısaca yaşamsal konuların gündemimizde var olmasını istiyorsak “önce eğitim” dememiz gerekiyor. Eğitimin içeriği, ülke ihtiyaçları doğrultusunda planlaması gibi hayati konuları bir kenara bırakırsak dahi Balıkesir için okul öncesi-ilk ve orta eğitim alanında devasa bir fiziki mekan (okul) ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Bu yıl lise eğitimi için tercih yapacak öğrencilerimizin önemli bir bölümü özel okulları tercih etmek durumunda kalacaklar. Mevcut devlet okullarının fiziki yapıları da yetersiz durumdadır. Özel okullarımızın fiziki yapılanmaları çocuklarımızın sağlıklı eğitim hayatlarına uygun yapı niteliğinde değildir. Özellikle açık alanları büyük oranda yetersizdir. Öğrencilerimizin devlet okullarını istekleri doğrultusunda tercih etmeleri de fiziki imkansızlıklara takılmaktadır. Kendine has değişik sorunları bulunan eğitim sektörünün acil ve öncelikli çözümü ilin bir bütünü olarak kenetlenmeyi bekleyen sorunları bulunmaktadır.

 

TARIM:

Balıkesir tarımının sorunları derinlemesine irdelendiğinde tehdit seviyesi ülkenin milli güvenlik sınırlarına kadar dayanabilir. Gıda fiyatlarında son aylardaki aşırı dalgalanmalar öncesinde dahi; küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1 artarken, Türkiye'de bu oran yüzde 10’lar seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Tarımsal üretimde faaliyette bulunanların ortalama yaşı hesaplandığında; bundan 10 yıl sonra Balıkesirli çiftçi ailelerin ellerindeki toprağı işleyecek tarım nüfusunun kalmaması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Ki bu tehlike artan gıda fiyatları ve artan gıda ithal ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda ülkenin milli güvenliğini tehdit edebilecek niteliktedir. Özellikle tarım ve gıda sektörü ile ilgili sorun ve çözüm analizlerimiz geçtiğimiz yıl ve aylarda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Üretim alanında Balıkesir’in devasa gücünü oluşturan tarım sektörü asla ilgisiz bırakılamaz.

 

BALIKESİR’in İŞ DÜNYASI ve ÇALIŞMA HAYATI ile İLGİLİ SORUNLAR

AR-GE, inovasyon alanındaki yeniliklere ve finansa olan ihtiyaç giderek büyürken ön plana çıkan husus iş yapma kolaylığı olmuştur. Uluslararası iş yapma kolaylığı endeksleri sonuçlarına bakıldığında iş dünyamız tabiri caiz ise “stabilize yolda değil otobanda yol almak” istiyor. İstihdam sorunu ve iş dünyasının kalifiye personel açığı bir potada değerlendirilerek yerel dinamiklere hizmet edecek portal ve eğitim planlaması ile desteklenmelidir.

 

Balıkesir iç ticaret dengesinin bölge işletmeleri aleyhinde büyümesi ve ihracat alanında atılması gereken adımların eksikliği iş dünyasının ivedi çözüm bekleyen konularının başında geliyor.

 

Başta tiyatro olmak üzere kültürel faaliyetlerin eksikliği toplumsal gelişmişlik açısından bir engel teşkil ederken giderek büyüyen göçmenlerin bölgedeki varlıkları ve sosyo-ekonomik hayata adaptasyonları; Balıkesir’in acil çözüm bekleyen sorunlarıdır.”

 


 Önceki Haber   Sonraki Haber
© 2015 DEMOKRAT GAZETESİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.